Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Datum 4-3-2016

Kunststof pallet: milieuvriendelijk en duurzaam

Het lijkt wel een ‘battle-of-materials’. Houten pallets en kunststof pallets; welk materiaal is eigenlijk de beste keuze voor ons milieu? Twee onderzoeksbureaus waagden zich aan dit vraagstuk met wisselend succes. De grondige analyse van onderzoeksbureau CE-Delft geeft uitsluitsel: de kunststof pallet is duurzaam en zeker zo milieuvriendelijk.

Afbeelding: label

Aanleiding: Foutieve claims bij vergelijkend LCA-onderzoek

Dat de verschillen tussen kunststof en houten pallets lastig te duiden zijn, bleek uit het LCA-rapport ‘Vergelijkend onderzoek houten en kunststof pallets’. Dit onderzoek werd in 2014 door het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) in opdracht van de Nederlands Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV) uitgevoerd. Zij stelt dat houten pallets 25% minder milieubelastend zijn dan kunststof pallets.

Second Opinion: claim ontkracht

De NRK Verpakkingen, brancheorganisatie Nederlandse kunststof verpakkingsindustrie, zette direct vraagtekens bij de claim. In opdracht van het NRK heeft onderzoeksbureau CE-Delft het vergelijkend onderzoek tussen kunststof poolpallets en houten poolpallets onder de loep genomen. Belangrijkste conclusie is dat de milieuclaim in de uitingen van het EPV en haar leden niet hard te maken is. De second opinion studie van CE-Delft ontkracht de claim op basis van vier harde argumenten. 

Link: 637

De weerlegging: vier krachtige argumenten

De weerlegging door CE-Delft heeft betrekking op vier punten: het uitvalpercentage van kunststof pallets, het recyclingmodel van kunststof, de berekening van het landgebruik en de ontbossing bij niet-duurzame houtproductie. De eerste drie correcties blijken individueel al voldoende om het berekende milieuverschil te laten verdwijnen en de claim te weerleggen. Gecombineerd is dat zeker het geval. Inmiddels zijn er stappen ondernomen om te voorkomen dat de foutieve claim in reclame-uitingen nog langer wordt gebruikt. 

In detail: waar ging het LCA-onderzoek de mist in?

In het onderzoeksrapport ‘Vergelijkend onderzoek houten en kunststof pallets’ zijn aspecten als kunststof recycling foutief ingeschaald. Hierbij is niet gekeken naar de praktijksituatie, waarin meer dan 80% van de kunststof poolpallets wordt gerecycled. Er is gerekend met 5% recycling, 85% verbranding en zelfs met 10% stort, die geheel verboden is. Verder zijn er foutieve aannames gedaan over de uitvalpercentages d.w.z. schades. Het LCA-onderzoek is ervan uitgegaan dat de uitval van hout dubbel zo hoog is als van kunststof. Dit moet echter met een factor 4 verhoogd worden. Ofwel, waar houten pallets een uitvalpercentage van 4% hebben, is dit voor kunststof poolpallets slechts 0,5%; een factor 8 minder. Hulkenberg heeft hiervoor praktijkgegevens aangeleverd over de uitval van kunststof poolpallets, die geanalyseerd zijn door het gerenommeerde Duitse onderzoeksbureau Fraunhofer

De genoemde uitvalpercentages zijn gemiddelden. Hulkenberg benadrukt dat naast schades in diverse bedrijfstakken ook 'afkeur' van houten pallets een grote rol speelt. Vooral in de levensmiddelensector en in geautomatiseerde magazijnen speelt deze afkeur. Bij verpakte levensmiddelen mag hout nog deels worden ingezet, maar dan zonder breuk en schimmelaanslag. Dit levert echter een hoge houtafkeur op in deze toepassingen. Hetzelfde geldt voor bv. shuttle-magazijnen. Hier kunnen losse palletdelen voor veel storingen zorgen. In deze omgevingen wordt daarom vaak de keus gemaakt voor maatvaste en splintervrije kunststof pallets.

CE-Delft constateerde bovendien dat er in het LCA-onderzoek bij houten pallets is gewerkt met een ongebruikelijke rekenmethodiek voor de schaduwkosten van landgebruik. Daarnaast is bij houten pallets gerekend met duurzaam beheerd hout zonder negatieve effecten van ontbossing. Dat geldt echter zeker niet voor alle houten pallets op de Nederlandse markt.

Wat is een vergelijkende levenscyclusanalyse (LCA)?

Bij een vergelijkende levenscyclusanalyse wordt de totale milieu-impact van een product in kaart gebracht. Het onderzoeksproces begint bij de winning van de grondstoffen en eindigt bij de afvalverwerking. Alle tussenliggende fases van productie, transport en onderhoud worden hierbij onder de loep genomen.

Meer informatie

Het complete onderzoek van onderzoeksbureau CE-Delft is te downloaden op de website van brancheorganisatie NRK. U vindt hier ook de reacties van de betrokken partijen, het EPV, het NIBE en IVAM, op het onderzoeksrapport. 

Waarom Hulkenberg?

  • Hoogwaardige producten
  • Innovatief
  • Klantgericht
  • Maatwerk
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Snelle levering

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief